АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • СВІТЛАНА ГРИЩЕНКО Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7981-3578

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-3

Ключові слова:

інклюзивне навчання, , країни Європейського Союзу, Україна, заклади освіти, люди з особливими потребами у навчанні

Анотація

У статті проаналізовано актуальні проблеми впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти України та країн Європейського Союзу. Висвітлено різні специфічні аспекти інклюзивного навчання європейських країн. Обґрунтовано, що існує потреба стимулювання використання передового світового досвіду у впровадженні інклюзивного навчання в різних країнах. Важливим аспектом є забезпечення ефективного інвестування в процес інклюзивного навчання як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу.

Мета статті – проаналізувати досвід реалізації інклюзивного навчання в країнах Європейського Союзу та України.

Зясовано, що впровадження інклюзивного навчання в українську освітню систему має низку актуальних проблем, які потребують вирішення: відсутність чіткого механізму реалізації інклюзивного навчання; відсутність єдиного підходу до розуміння термінів, які використовуються у процесі здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; необхідність запровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти України; різна підвідомчість закладів освіти (спеціальних і загальних); необхідність перегляду механізму державного фінансування закладів освіти, які надають інклюзивні освітні послуги; запровадження широкої просвітницької роботи серед населення щодо необхідності та позитивності впровадження інклюзивного навчання.

Актуальними проблемами інклюзивного навчання в Європейському Союзі є такі: підвищення якості та значущості інклюзивного навчання; збільшення кількості випускників та скорочення осіб, які не закінчують освітні заклади; перегляд та підготовка навчальних програм, які задовольнятимуть потреби осіб з особливими освітніми потребами, що здобувають освіту; стимулювання використання передового світового досвіду у викладанні та наукових дослідженнях; надання ширших можливостей здобувачам вищої освіти в отриманні додаткових навичок шляхом навчання та стажування за кордоном; зміцнення зв’язків між інклюзивним навчанням, дослідженнями і бізнесом; забезпечення ефективного інвестування в інклюзивне навчання.

Посилання

European Agency for Development in Special Needs Education (2003). Special needs education in Europe. Retrieved from https://www.european-agency.org/resources/ publications/special-education-across-europe-2003

Lokshyna, O., Hlushko, O., Dzhurylo, A., Kravchenko, C., Nikolska, N., Tymenko, M., Shparyk, O. (2021). Tendentsii rozvytku shkilnoi osvity v krainakh YeS, SShA ta Kytai [Trends in school education in the EU, USA and China]. Kyiv: KONVI PRINT (in Ukrainian).

Myskiv, L. I. (2013). Orhany vykonavchoi vlady yak subiekty realizatsii inkliuzyvnoi osvity v Ukraini. [Bodies of executive power as subjects of implementation of inclusive education in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk «Povitriane ta kosmichne pravo» [Legal Bulletin «Air and Space Law»], № 1 (26), 57–62 (in Ukrainian).

Myskiv, L. I. (2014). Pravovi problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini: [Legal problems of inclusive education in Ukraine]. Kharkiv: Nika Nova (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] № 784 (2009). Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo stvorennia bezpereshkodnoho zhyttievoho seredovyshcha dlia osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy ta inshykh malomobilnykh hrup naselennia na 2009–2015 roky «Bezbarierna Ukraina»: [On the approval of the plan of measures to create a barrier-free living environment for persons with physical disabilities and other low-mobility population groups for 2009–2015 «Barrier-free Ukraine»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/784-2009-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] № 872. (2011). Pro zatverdzhennia poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [On approval of the procedure for organizing inclusive education in general educational institutions]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF (in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [About education: Law of Ukraine] (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], № 38–39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [About higher education: Law of Ukraine] (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], № 37–38, 2004. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] № 245-r (2011). Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy «Natsionalnyi plan dii z realizatsii Konventsii pro prava invalidiv ta rozvytku systemy reabilitatsii invalidiv na period do 2020 roku» [On the approval of the Concept of the State Target Program «National Action Plan for the Implementation of the Convention on the Rights of the Disabled and the Development of the Rehabilitation System of the Disabled for the Period Until 2020»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/245-2011-%D1%80#Text (in Ukrainian).

Sadova, I. I. (2020). Inkliuzyvna osvita v krainakh Yevropy. [Inclusive education in European countries]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], № 69, T. 1, 188–192 (in Ukrainian).

Statystychnyi biulleten [statistical bulletin] (2018). Zakhyst ditei, yaki potrebuiut osoblyvoi uvahy suspilstva: [Protect children in need of special public attention]. Kyiv: Derzhstat Ukrainy (in Ukrainian).

Yell, M., Rogers, D., Rogers, E. (1998). The legal history of special education, hat a long, strange trip it’s been! Remedial and Special Education, 19 (4), 219–228.

Zahalnoderzhavna prohrama [Nationwide program]. (2009) «Natsionalnyi plan dii shchodo realizatsii Konventsii OON pro prava dytyny» [National action plan for the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine], № 1065-VI na period do 2016 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1065-17#Text (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

ГРИЩЕНКО, С. (2023). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 20–27. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-3