МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ АВТЕНТИЧНИХ КАРИКАТУР: ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИКИ

Автор(и)

  • ОЛЬГА ДОБРИНЧУК Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-3304-3811
  • ТЕТЯНА КАЛИНЮК Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0001-8696-3286

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-5

Ключові слова:

креолізований текст, візуалізація, вербальна та невербальна частини, гумор, дидактизація, карикатура, урок іноземної/німецької мови

Анотація

Стаття присвячена розгляду можливостей формування іншомовної комунікативної компетентності засобами автентичних німецькомовних текстів – карикатур. Враховуючи інтереси та потреби сучасного покоління Z, автори демонструють дидактичні переваги використання автентичних карикатур на уроках іноземної мови, зокрема німецької. Зауважено, що автентичні карикатури відображають національний характер носіїв мови та містять великий обсяг лінгвокраїнознавчої інформації, який надзвичайно цінний у вивченні іноземної мови.

Проаналізовано особливості креолізованих текстів та розглянуто переваги їх використання на уроці іноземної мови. З’ясовано, що креолізовані тексти, поєднуючи у собі вербальну та невербальну площини, містять потужний потенціал для формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей, здатні відтворювати особливості мовного середовища, підвищувати рівень мотивації здобувачів освіти, стимулювати до активної діяльності на уроці, розвивати критичне та творче мислення тощо.

Визначено поняття «карикатура», яке розглядається як зумисне пародійне, сатиричне чи гумористичне зображення (переважно графічне) події або людини; різновид графіки. З’ясовано, що головною ознакою карикатури є прихований гумористичний, подекуди іронічний або ж саркастичний характер, а її завдання – візуальний вплив на читача.

Автентична карикатура ілюструє не лише типові ситуації спілкування, містить розмовну лексику, автентичні граматичні конструкції та інші мовні особливості, а й віддзеркалює соціокультурну, морально-етичну інформацію, зокрема культурні реалії країни та народу. У дослідженні продемонстровано послідовність роботи із автентичною карикатурою на уроці німецької мови, які передбачають такі етапи: Beschreibung (опис), Interpretation (інтерпретація), Bewertung (оцінка).

Посилання

Завадська, О. В. (2016). Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень. Лінгвістичні дослідження, Вип. 43, 163–169.

Карикатура. Енциклопедія сучасної України. Режим доступу http: http://surl.li/ hmffy.

Кононець, Ю. В. (2010). Вербально-візуальна єдність полікодових текстів Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, Вип. 18, 186–192.

Крекотень, О. В., Байдак, Л. І. (2019). Технологія використання рекламних текстів на занятті з іноземної мови. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, Вип. 47, 136–140.

Мороз, П. В. (2013). Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання). Проблеми сучасного підручника, Вип. 13, 147–167.

Сем’ян, Н. В. (2021). Використання креолізованого тексту як навчального засобу на уроках англійської мови в закладах середньої освіти. Інноваційна педагогіка, 31, 62–65.

Федік, Ю. М. (2021). Ключові підходи до дослідження сучасних англомовних карикатур. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2, т. 32 (71), 224–229. DOI: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.2-1/38

Brinitzer, M. (2015). Zack. Deutsch lernen mit Comics. Stuttgart: Klett Sprachen GmbH.

Frick, L., Weber, R. (Red.) (2005). Gegen den Strich – Karikaturen zu zehn Themen. Stuttgart: Neckar-Verlag GmbH.

Kuzminykh, K. (2014). Comics und graphic novels im multikulturellen Deutschunterricht. Glottodidactica, 41/2, 75–86.

Laidvee, M., Lina, K., & Jõgi, S. (2019). Produktwerbung auf Deutsch. Septentrio Educational, 1. DOI: https://doi.org/10.7557/8.5196

Palandt, R. (2014). Comics Geschichte, Struktur, Interpretation. In: M. Hieronimus (Hrsg.), Visuelle Medien im DaF-Unterricht (Materialien Deutsch als Fremdsprache), Bd. 90, 77-118.

Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. Genommen von https://univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/handle/3/isbn-978-3-86395-174-0/Matdaf90_/ Hieronimus_978-3-86395-174-0.pdf?sequence=4&

Velica, I., Parajdi, O. (2010). Werbung im Unterricht. In: M. Cluj (Ed.), Werbung. Die alltägliche Macht der Sprache, 155-178.

Utri, R. (2013). Das interkulturelle Potenzial von Karikaturen im DaF-Unterricht. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, tom XXXXII, 35-45. Genommen von http://surl.li/htdmr.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

ДОБРИНЧУК, О., & КАЛИНЮК, Т. (2023). МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ АВТЕНТИЧНИХ КАРИКАТУР: ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИКИ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 37–43. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-5