ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-9

Ключові слова:

вища освіта, освітня стратегія, освітня система, Європейський союз, Європейська комісія, результати навчання, професійний розвиток, сталий розвиток

Анотація

Стаття є спробою дослідити сучасні тенденції, стратегії та напрями розвитку освіти з перспективи Європейського Союзу. Основною метою цієї наукової розвідки є дізнатися більше про політику Європейського Союзу щодо загального розвитку системи освіти, формування сприятливого освітнього середовища та захисту прав громадян Європейського Союзу на отримання освіти та професійний розвиток. Представлене дослідження спирається на базові теоретичні методи наукового дослідження. Основним джерелом аналізу, узагальнення та опису є різноманітні офіційні документи, рекомендації, програми та керівні принципи, затверджені Європейською комісією, Європейською опорою з соціальних прав, Європейським освітнім простором, Європейським дослідницьким простором, Європейським планом навичок, програмою «Європа 2020».

У ході дослідження були ґрунтовно проаналізовані результати досліджень зарубіжних дослідників у цій галузі, що допомогло поглянути на тему вивчення з різних точок зору та опрацювати різні судження з цього приводу. Результати проведеного дослідження підкреслюють той факт, що сфера освіти зазнала серйозних безповоротних змін через обставини, спричинені пандемією. В Україні велика кількість перешкод у сфері освіти виникла через повномасштабну війну, яка унеможливила якісну освіту для багатьох українців і, таким чином, ускладнила якісну підготовку майбутніх фахівців. У зв’язку з цим, безумовно, важливо вивчати успішний зарубіжний досвід на шляху розробки нових робочих схем і моделей, щоб навчання йшло в ногу з часом і відповідало потребам студентів та викладачів. У результаті проведеного дослідження було виявлено, що Європейській комісії вдалося розробити розгалужену програму підтримки своєї майбутнього освітньої системи. Представлено та описано основні тенденції, стратегії та пріоритети Європейського Союзу щодо подальшого розвитку освіти.

Проаналізовано ключові компетентності та базові навички для особистого та професійного розвитку людей протягом усього життя, розроблені Європейською Комісією та державами-членами ЄС.

Посилання

Amiti, F. (2020). Synchronous and asynchronous learning. European Journal of Open Education and E-Learning Studies, Volume 5, Issue 2, 60–70.

Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., et al. (2020). COVID-19: 20 Countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. J. Appl. Learn. Teach., 3, 1–20.

Curtin, R. (2021). Reimagining higher education: The post-Covid classroom. Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2021/4/reimagining-higher-education-the-post-covid-classroom.

Europe 2020. (2020). A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved August from https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%/ 20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf..

European Education Area. (2023). Quality Education for All. Retrieved from https://education.ec.europa.eu/focus-topics.

European Pillar of Social Rights in 20 principles. (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1606&langId=en.

European Research Area. (2020). Retrieved from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en

European Skills Agenda (2023). Employment, Social Affairs and Inclusion. Retrieved from https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.

International Association of Universities (2020). The impact of Covid-19 on higher education around the world. Retrieved from https://www.iau-aiu.net/IMG/ pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf.

OECD (2020). Education responses to Covid-19: Embracing digital learning and online collaboration. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/view?ref=/ 120_1205448ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

ІСТОМІНА, К. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 70–75. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-9