ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-14

Ключові слова:

Велика Британія, Чилі, Ель-Пасо, іноземна мова, профільне викладання, професійна підготовка вчителів, студентоцентризм, компетентісний підхід, концепція НУШ, професійна компетентність

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей підготовки вчителів до профільного навчання іноземної мови в Україні та країнах зарубіжжя. Встановлено, що у контексті глобалізаційних й інтеграційних процесів та запровадження в освітню систему концепції НУШ, змінилися потреби, пов’язані із викладанням іноземної мови. Зокрема це стосується профільних шкіл, адже перехід до профільного навчання є однією із необхідних складових для втілення в життя нових вимог. Таким чином, зміст навчання концентрується на реалізації компетентнісного та особистісного підходів у навчанні, а від вчителя іноземної мови очікується виконання нових ролей: медіатора, фасилітатора, ментора.

З’ясовано, що у випадку Великої Британії кваліфікацію майбутні вчителі з іноземної мови можуть отримати як у закладах вищої освіти, так і на спеціалізованих курсах та з отриманням післядипломної освіти у сфері педагогіки. Досліджено особливості професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови в інших країнах.

Проаналізовано тенденції та моделі  підготовки вчителів Ель-Пасо та визначено вимоги до діяльності випускників педагогічних спеціальностей Техаського університету.

Розглянуто та згруповано вміння і компетентності, що повинні бути розвинуті у майбутніх вчителів університетів Чилі. Проаналізовано стратегії підготовки вчителів іноземних мов Великої Британії. Досліджено особливості заочного навчання та фактори його ефективності для підготовки вчителів до роботи у профільній школі.

Проаналізовано процес підготовки до профільного навчання українських вчителів іноземних мов. З’ясовно, які принципи лежать в основі підготовки вчителів до викладання у профільних школах. Досліджено перспективи створення спеціальної програми для професійної підготовки майбутніх вчителів.

У результаті аналізу було визначено, що у підготовці майбутніх вчителів до профільного викладання за кордоном превалює комплексний підхід із поєднанням традиційних та сучасних форм і методів навчання. З’ясовано, що сучасні вітчизняні вчені схиляються до зарубіжних ідей організації профільного викладання, однак стратегія підготовки потребує подальшого дослідження та запровадження позитивного зарубіжного досвіду. 

Посилання

Дмітренко, Н. Є. (2014). Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови в умовах профілізації старшої школи. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя», 177–179. Вінниця. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/1233.

Зєня, Л. Я. (2010). Концептуальна модель системи професійно-методичної підготовки вчителя до профільно орієнтованого навчання іноземної мови у старшій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць, Випуск № 6(59), 175-184.

Козаченко, І. В. (2016). Підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії. Позитивний досвід для України. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Вип. 42, 197-205.

Никитюк, С. І. (2014). Засвоєння позитивного досвіду Великої Британії у системі заочної підготовки вчителів іноземних мов. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика, Випуск 17 (2), 93–98.

Новий закон України «Про освіту» (2016). Нова українська школа. Ключові новації в освіті. Режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/BOOKLETTE_INFO-ZAKON-2018_PRESS.pdf.

Нова українська школа. Концепція Нової української школи (2016). Концептуальні засади реформування середньої школи від 27.10.2016. Режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Якименко, П. В. (2019) Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників: дефінітивний аналіз. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 71, Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 278–282.

Natalicio, Diana (2000). The Future of Teacher Preparation: Two Experts Share Their Thoughts. Retrieved from https://www.edutopia.org/future-teacher-preparation.

Ramírez-Montoya, M.S., Andrade-Vargas, L., Rivera-Rogel, D., Portuguez-Castro, M. (2021). Trends for the Future of Education Programs for Professional Development. Sustainability, 13, 72–74. Retrieved from https://doi.org/10.3390/ su13137244.

Swain, Rachel (2022). Routes into Teaching. Prospects. Retrieved from https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/teacher-training-and-education/routes-into-teaching.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

АФОНЧЕНКО , М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 110–116. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-14