КВАЛІМЕТРІЯ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-16

Ключові слова:

управління, кваліметрія, заклад загальної середньої освіти, факторно-критеріальна субмодель, система, маркетинг, маркетингові комунікації

Анотація

У статті описано систему кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей в управлінні маркетинговими комунікаціями закладу загальної середньої освіти. Розглянуто зазначені факторно-критеріальні субмоделі з позицій інструментарію сучасної освітньої маркетингової науки.

У сучасній педагогічній теорії і практиці вимір і оцінювання якості освітнього процесу стає однією з ключових проблем, що отримала статус самостійного наукового напряму − педагогічній кваліметрії. Розвиток системи оцінки якості освіти спрямований на реалізацію кваліметричного моніторингу освіти і кваліметрію основних його компонентів: навчальних планів і навчальних програм дисциплін, контенту освіти, освітніх технологій, педагогічних кадрів, і нарешті − результатів освіти та управління. Актуальність проблеми кваліметрії освіти обумовлена низкою об’єктивних чинників, серед яких насамперед слід виділити: глобальне й інтенсивне впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій, спрямованість професійної освіти на новий результат управління.

Стаття може бути корисною для керівників закладів загальної середньої освіти, відповідних працівників органів управління в галузі освіти, закладів системи післядипломної педагогічної освіти. Ми вважаємо, що опанування, принаймні, одним з методів кваліметрії допоможе озброїти управлінців унікальним дієвим інструментом оцінювання досягнутих результатів та успішно розв’язувати як часткові завдання вимірювального характеру, так і стратегічне завдання підвищення рівня якості освіти взагалі.

Посилання

Abyzova, L., Babenko, O., Nestorenko, T., Reshetova, I., Semeniuk, M., Shevchenko, O. (2017). Educational management in Ukraine: the place of displaced universities. Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda & Does environmental diplomacy reflect new challenges regarding climate change? Workshop 8.11.2017. University of Economics in Bratislava. Available at: https://cutt.ly/SYcVUXq (access mode: 20.02.2023).

Havrylenko, N. (2022). An analytical support methodology for transformational processes. In: Digital Technologies in the Contemporary Economy. Vilnius: Mykolas Romeris University. 186-197. Available at: https://cutt.ly/e86kkxU (access mode: 22.02.2023).

Kovachov, S., Nestorenko, T., Bohdanov, I., Suchikova, Y. (2022). Crisis management during the implementation of scientific projects on critical technologies during the war: the experience of a displaced university. Zeszyty Naukowe WST, №15. 131-142. Available at: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/4b18743782d21a8f937de399e8362d1e.pdf (access mode: 21.02.2023).

Nestorenko, T., Ostenda, A., Kravchyk, Yu., Nestorenko, O. (2022). Entrepreneurship and universities: a place of academic business incubators. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. Volume 7. № 1. 63-71. Available at: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-7 (access mode: 25.02.2023).

Ostenda, A., Istominam, D., Kravchenko, N., Alekseeva, G., Nestorenko, T., Horbatiuk, L. (2022). Rola narzędzi ICT w organizacji procesu informowania studentów podczas kwarantanny. Zeszyty Naukowe WST. № 14, 109-126. Available at: https://doi.org/10.54264/0037 (access mode: 25.02.2023).

Азгальдов, Г., Райхман, Э. (1972). О квалиметрии. М.: Издательство стандартов.

Ануфрієва, О. (2005). Використання кваліметрії для оцінки якості освіти. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету Григорія Сковороди: наук.-теорет. зб., 16–18.

Дмитренко, Г.А. (ред.) (2016). Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посіб. К. : Видавництво «Аграрна освіта».

Єльникова, Г. (2011). Технологія адаптивного управління персоналом організації. Професійна педагогіка. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. № 1, 8-14. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2011_1_4 (дата звернення: 19.02.2023).

Король, І. В. (укл.) (2017). Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві».

Мартинович, Н.О., Горник, В.Г., Бойченко, Е.Б. (2021). Маркетингові дослідження: навчальний посібник. Київ: «Видавництво Людмила».

Олйник, В., Протасова, Н. (ред.) (2011). Освітній менеджмент в умовах змін: навчальний посібник. Луганськ: СПД Рєзніков В. С.

Рябова, З. (2018). Кваліметричний підхід до оцінювання якості надання освітніх послуг. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. Вип. 5. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_5_10 (дата звернення: 20.02.2023).

Циба, В. (2002). Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід. Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

БОРСУК, Д. (2023). КВАЛІМЕТРІЯ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 132–139. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-16